06 - 51 29 19 59 / contact   
persoonlijk - realistisch - betrokken
Rentmeesterij, beheer (argrarische) gronden, juridische kennis.

Main Content

RENTMEESTERIJ


Rentmeesters zijn breed opgeleide mensen gespecialiseerd in het beheren en ontwikkelen van (agrarische) gronden. Binnen het vakgebied zijn er natuurlijk verschillen. Zo zijn er rentmeesters die veel taxaties maken, anderen beheren weer de bezittingen van welgestelde families of grondgrondbezitters als Staatsbosbeheer.

Zaalheerschop heeft niet gekozen voor een dergelijke specialisatie, maar kenmerkt zich door brede juridische en praktische kennis van verschillende vakgebieden. Op die manier is zij in staat voor vele problemen een passende oplossing te bieden. Of het nu gaat om een nieuw te ontwikkelen plan, een bodemsanering of de vestiging van een zakelijk recht met de bijbehorende schadevergoedingen.  Wij zoeken en vinden altijd een passende oplossing

Zakelijk rechtvestiging

Jarenlange ervaring in het vestigen van een zakelijk recht van opstal voor partijen als Liander, Liandon, HVC, PWN en TenneT   zorgt voor heel veel tevreden klanten. Onze uitdaging is de wensen voor grote (semi)overheidsinstelling te vertalen naar een passende oplossing voor de grondgebruiker. Dat is inmiddels heel vaak prima gelukt. Ook het adviseren en vertegenwoordigen van particulieren naar nutsbedrijven en overheden als het gaat om kabels, leidingen en riolering behoort tot onze mogelijkheden. Wij waken er wel voor nooit voor twee partijen tegelijk op te treden. Dat geeft ongewenste vermenging van strijdige belangen en daar is uiteindelijk niemand mee geholpen.

Bodemonderzoek

U heeft een bouwplan en daarvoor is bodemonderzoek of een bodemsanering nodig. Het kan dan heel nuttig zijn u te laten bijstaan. Vaak is er veel geld mee gemoeid en heeft u geen idee wat de mogelijkheden zijn.

Bodemsanering

Daarnaast hebben wij veel ervaring als bodemcoördinator bij gemeenten. Deze functionaris verzorgt de opdrachten en uitvoeren van bodemonderzoeken en saneringen door een gemeente. Alles vanuit de privaatrechtelijke rol die een gemeente op dat moment vervult. Zo wordt voorkomen dat de publieke taak in het gedrang komt.