06 - 51 29 19 59 / contact   
persoonlijk - realistisch - betrokken
Juridisch Coach

Main Content

ONDERNEMERS ADVIES

Ondernemers adviseren over verschillende onderwerpen met als specialiteit overheid en vastgoed. Maar ook de persoonlijke aspecten van het ondernemerschap komen regelmatig aan de orde. Onderwerpen als leiderschapsstijl, karakter en balans tussen werk en privé brengen wij met de methode Futura Esperanza in beeld.

MKB

Omgaan met een zieke werknemer, contacten met een gemeente, een arbeidsconflict. Voor veel ondernemers is het fijn om regelmatig te kunnen sparren met een ervaren adviseur. Ondersteuning en oplossingen als het gaat om organisatorische, personele en juridische vraagstukken.

Familiebedrijven

Als je dagelijks met elkaar werkt en privézaken deelt is er sprake van een andere dynamiek. De onderlinge verhoudingen zijn niet altijd 100% positief. Vraagstukken op het terrein van communicatie, organisatie en marktontwikkeling vormen stof tot interne discussies. Daar komen dan leeftijd, karakter en financiële verhoudingen nog bij.

Agrarische bedrijven

Vestiging van zakelijke rechten en schaderegeling zorgen voor veel agrarische kennis. Tijdens de keukentafelgesprekken komen ook de bijzondere problematieken ter spraken. Spanningen die zich daar voordoen, omdat het vaak traditionele bedrijven zijn. Bijvoorbeeld de kinderen die weer andere inzichten hebben als de ervaren ouders. De lastige tijd waarin zij nu moeten ondernemen maakt het er niet eenvoudiger op. Onze unieke combinatie van kennis en ervaring op zowel het zakelijke als het persoonlijke vlak zorgt voor realistische oplossingen richting toekomst.

Mediation

Een arbeidsconflict, familieperikelen, een probleem met de gemeente of een nutsbedrijf. Het inzetten van een advocaat voor elk probleem is niet alleen heel kostbaar, maar zorgt lang niet altijd voor een goede afloop. Mediation is een proces voor het oplossen van conflicten van uiteenlopende aard zonder tussenkomst van rechters en/of advocaten. Door onze sterke oplossingsgerichte manier van werken leiden de gesprekken tot positieve afspraken over de toekomst. Hierbij zijn ervaring, respect en vertrouwen heel belangrijke uitgangspunten.

Bestuurlijk juridisch advies

Door de toenemende regelgeving en de ingewikkeldheid hiervan is het voor veel burgers en bedrijven, maar ook overheden zelf steeds moeilijker een gewenste ontwikkeling tot stand te brengen. Het gaat erom de juiste weg te bewandelen tussen privaat- en publiekrecht om in goed overleg met alle partijen een oplossing te vinden. Men begrijpt elkaar ook vaak niet. Met objectief en structureel overleg, het aanpassen van de plannen en het kweken van begrip kom je dichter bij elkaar.

Uw plannen en de overheid begrijpen elkaar niet?

Overeenkomsten

Bijna alle afspraken die u gaat maken met een overheid of met uw buren worden vastgelegd in een overeenkomst. Die kan heel eenvoudig zijn of juist uitgebreid. Vooral op het gebied van Vastgoed bezitten wij een uitgebreide kennis van overeenkomsten. Zonder volledig te zijn kunt u dan denken aan:

  • Koopovereenkomst voor grond, een woning of bedrijf.
  • Huurovereenkomst voor grond, een woning of bedrijf.
  • Pachtovereenkomsten.
  • Overeenkomst voor de vestiging van een zakelijk recht van opstal.
  • Gebruiksovereenkomsten voor tijdelijk gebruik van gronden.
  • Anterieure overeenkomsten bij de ontwikkeling van een plan.

Plan van aanpak aanbesteding

Voor steeds meer aanbestedingen wordt gekozen voor degene met het Meest Economisch Voordeel. Het komt dan niet langer aan op de laagste prijs, maar veel meer op zaken als communicatie met omwonenden, invulling van maatschappelijke verantwoordelijkheid, duurzame materiaalgebruik. Veel aannemers hebben hier geen of weinig ervaring mee. Wij kunnen hierin een adviserende rol spelen, waardoor uw kansen op gunning enorm toenemen.

Vastgoed

Een verzamelterm voor een breed vakgebied, waarin veel partijen acteren. Van makelaars tot notarissen. Van grondbezitters tot grondgebruikers. Van bodemsanering tot projectontwikkeling. Zomaar en greep uit de vele partijen waar wij dagelijks mee werken. Zeker als deze partijen te maken krijgen met een gemeente, provincie of rijksinstelling komen wij het beste tot ons recht. Omdat we weten hoe betrokkenen functioneren zijn we in staat u van een goed advies te voorzien. Vaak vertegenwoordigen wij een van de genoemde partijen. Altijd redelijk, doelmatig en rechtvaardig. Wij doen dan ook niet aan grondspeculatie en zaken die daarmee te maken hebben. Wij kunnen u bijvoorbeeld wel adviseren of zogenaamde grondposities daadwerkelijk iets voorstellen.