06 - 51 29 19 59 / contact   
persoonlijk - realistisch - betrokken
Projecten

Main Content

PROJECTEN

Onderstaand een kleine greep uit de vele projecten, welke de afgelopen jaren zijn verzorgd voor verschillende opdrachtgevers.

 • Mentoring van verschillende werknemers in management en leidinggevende functies van zowel Liander, PWN als HVC;
 • Organisatie advisering voor verschillende jonge ondernemers;
 • Begeleiding van ondernemers bij de ontwikkeling en realisatie van een ondernemersplan;
 • Mediation in familiebedrijven voor conflictoplossing;
 • Het vastleggen van realistische afspraken over de toekomst van het bedrijf;
 • Intensieve begeleiding bij outplacementtrajecten van hoger opgeleiden.
 • Ondersteuning van agrarische ondernemers naar een nieuwe organisatie;
 • Intensieve begeleiding van hersteltrajecten na mentale en fysieke overbelasting;
 • Zakelijk recht vestiging en schadeafhandeling drinkwater distributie en transportleidingen PWN;
 • Zakelijk recht vestiging en schadeafhandeling warmteleidingen HVC Alkmaar en Dordrecht;
 • Zakelijk recht vestiging en schadeafhandeling kalbelverbindingen NUON, Qirion, Liandon, Liander, Reddyn en TenneT;
 • Beheerwerkzaamheden bovengrondse verbindingen TenneT;
 • Omgevingsmanagement bij tracébepalingen nutsleidingen;
 • Diverse beheerwerkzaamheden voor Vastgoed Overheden zoals gemeente en nutsbedrijven;
 • Verwerver bij de afdeling Vastgoed van de gemeente Purmerend;
 • Ondersteuning diverse particulieren richting Overheid;
 • Projectmanager verplaatsing en oprichting NME Museum in IJmuiden;
 • Ondersteuning opstellen Ruimtelijk Functionele Kaders gemeente Velsen;
 • Coördinator vergunningen uitbreiding Offshorekade Den Helder.
 • Vertegenwoordiging diverse kermisexploitanten Bergen op Zoom in verband met verplaatsing;
 • Vertegenwoordiging diverse particulieren richting overheid betreffende onteigening;
 • Verwervingen ten behoeve van realisatie Offshore Service Centre gemeente Den Helder;
 • Bodemcoördinator bij de afdeling Vastgoed van de gemeente Purmerend;
 • Vastgoedbeheerder bij de afdeling Vastgoed van de gemeente Purmerend;
 • Onderzoek mogelijke planontwikkelingen in opdracht van vastgoedbeleggers;
 • Projectsecretaris gemeentelijke Havendienst Den Helder bij de realisatie van een Offshore Service Centre.
 • Verschillende onteigeningsprocedures o.a. bij de gemeente Gasterlân-Sleat.
 • Advisering gemeente Uitgeest op het gebied van ISV-projecten.
 • Accountmanager Noordzeekanaalgebied voor Ingenieursbureau Oranjewoud BV (nu Antea).
 • In dienst van afdeling Grondzaken en Vastgoed-advisering van Ingenieursbureau Oranjewoud BV belast met alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van verwerving, beheer en uitgifte van onroerende zaken. Vooral bij gemeentelijke Grondbedrijven, maar ook voor particuliere bedrijven.
 • Detachering bij de gemeente Ede ten behoeve van verwerving van gronden. Beheer van grond en gebouwen en onteigeningsprocedures. 
 • Gemeente Haarlemmermeer: Coördinatie grondverwervingen ten behoeve van een tweetal fietspaden. Onteigening op basis van titel lla Onteigeningswet ten behoeve van een tweetal fietspaden.
 • Als waarnemend hoofd bureau Elektrotechniek Gemeente Beverwijk belast met de dagelijkse leiding van het bureau en alle beleidsmatige niet-technische werkzaamheden, zoals begroting.
 • Beleidsmedewerker afdeling Grondzaken Gemeente Beverwijk belast met contract- en besluitvorming betreffende onroerendgoed in ruime zin. Notariële afwikkeling van bovengenoemde zaken. Zelfstandig beheren van aantal gemeentelijke eigendommen, zoals Grondbedrijfwoningen en gronden.
 • Zelfstandig uitvoeren van Agrarisch beheer (zoals jachtrecht, visrecht en grondverpachtingen).
 • Zelfstandig administratief en juridisch beheer van het strand (strandexploitaties e.d.).Zelfstandig onderhandelen over de aan- en verkoop van gronden, woningen e.d.
 • Juridisch medewerker afdeling Onroerendgoedzaken Gemeente Zaanstad belast met contract- en besluitvorming op het gebied van het kopen, verkopen, uitgeven in erfpacht, vestiging erfdienstbaarheden, huur en verhuur van onroerendgoed.
 • Medewerker Woningbedrijf van de Gemeente Zaanstad belast met de verhuur van het gemeentelijke woningbezit. Behandeling woningklachten in ruime zin. Begeleiding renovatieprojecten. Aanschaf en verhuur van woonwagens. Automatisering deel administratie en de uitvoering speciale projecten, bijvoorbeeld de verkiezing en installatie van een bewonersraad.