06 - 51 29 19 59 / contact   
persoonlijk - realistisch - betrokken
Onteigeningen

Main Content

ONTEIGENING

Zowel voor burgers, bedrijven, als de overheid is onteigening een zeer ingrijpend middel. De tendens is momenteel dat de overheid steeds sneller naar dit middel grijpt. Dit is het gevolg van steeds meer regels en ingewikkelde planologie in Nederland. Wij hebben voldoende ervaring in huis om een procedure tot onteigening op een goede manier af te ronden. Of er nu voor de burger, een bedrijf of voor de overheid wordt opgetreden, wij zijn over het algemeen in staat een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden.

Veel belangrijker is echter de procedure te voorkomen. Dat voorkomen van een onteigeningsprocedure is een specialisme van ons. Door open en eerlijk te onderhandelen en met verstand van zaken een redelijke schadeloosstelling overeen te komen met partijen, worden langdurige en kostbare juridische procedures vermeden. Uiteindelijk is iedereen beter af met een oplossing zonder dat daar een rechter aan te pas moet komen.

Schadeloosstelling

Het opstellen van een voor alle partijen aanvaardbare schadeloosstelling vereist naast een goede kennis van zaken ook een gevoel van bestuurlijke verhoudingen. Wij bundelen deze kennis en vinden over het algemeen een aanvaardbare en goed onderbouwde oplossing. Dit ter voorkoming van langdurige en kostbare procedures.

BP procedure

Een speciale vorm van onteigening vormt de procedure op basis van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Deze wordt ingezet voor het gedogen van kegels en leidingen van openbaar nut. Door onze kennis van de rechten en plichten van betrokkenen en de mogelijkheden van de betreffen de overheid zijn wij vaak in staat de procedure te voorkomen. Uiteindelijk geeft dat vaak voor iedereen meer voldoening, minder procedureel gedoe en ook betere afspraken en vergoedingen.