06 - 51 29 19 59 / contact   
persoonlijk - realistisch - betrokken
Mentor

Main Content

MENTORING EN ADVIES

Mentoring is een ontwikkelingsproces waarbij een medewerker (of manager) begeleid wordt door een meer ervaren persoon. Deze mentor helpt bij het bereiken van specifieke professionele competenties of doelen.

Mentoring, een belangrijk onderdeel van “Coaching op de werkvloer”, is een individuele aanpak die zich richt op zowel de persoonlijke als professionele ontwikkeling van de medewerker. Het programma draagt bij aan betere resultaten door het verhogen van de duurzame inzetbaarheid en het welbevinden van medewerkers. Het helpt talent te behouden, uitval te voorkomen en bevordert de groei van zowel medewerkers als leidinggevenden.

Krachtig HR-instrument voor ontwikkeling

Mentoring is een krachtig HR-middel voor ontwikkeling en groei en is niet vanzelfsprekend toepasbaar voor alle medewerkers. Het komt vooral tot zijn recht komt bij medewerkers die zelfstandig werkende professionals zijn. Het is ook een waardevolle aanvulling op de managementstijl “Coachend leidinggeven”, waarbij het doel is het doel is om zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en zelfreflectie bij medewerkers te stimuleren.
Praktijkgericht
Mentoring is heel praktijkgericht. Het gaat erom, dat mensen hun theoretische kennis leren toepassen in allerlei praktische situaties. Wij hebben heel veel ervaring met werken binnen overheden of semi overheden. Niet iedereen kan omgaan met de organisatie cultuur. Het is soms lastig om als juridische medewerker je weg te vinden in een technisch gericht nutsbedrijf. Maar ook een bestuurlijk-juridische omgeving, zoals een gemeente, brengt de nodige uitdagingen met zich mee. De toepassing van mentoring kan dan uitkomst brengen door bijvoorbeeld lastige situaties inhoudelijk te bespreken en samen aan te pakken. Regelmatig gaan we samen met de medewerkers op bezoek bij lastige klanten. De beste leerschool is nog steeds de praktijk. Ook de balans tussen werk en privé is een onderwerp dat vaak aan de orde komt. Dit is bij ons een regelmatig terugkerend onderwerp, dat voor veel mensen als heel plezierig wordt ervaren.

Voorbereiding van medewerkers op mentoring

Niet alleen managers moeten leren omgaan met mentoring, ook medewerkers zullen werk moeten verzetten om te kunnen profiteren van mentoring. Zij moeten inzicht krijgen in hun persoonlijke en professionele doelen. Bovendien moeten zij de bereidheid tonen om kritisch naar hun eigen gedrag en prestaties te kijken. Verder vereist mentoring een actieve inzet en betrokkenheid van de medewerker.

Stappen en aandachtspunten
1. Bepaal het Doel en de Verwachte Opbrengst: Definieer duidelijk wat u wilt bereiken met mentoring. Dit kan variëren van het reduceren van ziekteverzuim tot de verbreding van inhoudelijke kennis.
2. Kies de juiste Mentor: Zorg voor een persoonlijke klik tussen mentor en medewerker.
3. Driegesprek of Viergesprek: Een gesprek tussen medewerker, mentor, leidinggevende (en eventueel HR) kan de effectiviteit van de mentoring verhogen door een directe vertaling naar de praktijk.
4. Stel een helder Mentoring overeenkomst op: Een duidelijk contract voorkomt verrassingen met betrekking tot doelstellingen, vertrouwelijkheid en kosten.

Interne versus Externe Mentoren

Interne mentoren zijn heel geschikt om nieuwe mensen wegwijs te maken binnen de organisatie en processen. De inzet van externe mentoren kan goed uitpakken bij het begeleiden professionele werknemers, individuele managers of bij zware processen die objectivering nodig hebben. Bijvoorbeeld over de koers van de organisatie, of begeleidend bij reorganisaties. De werkrelatie tussen de externe mentor en mentee is vanzelfsprekend van groot belang.

Aandachtspunten in- externe mentoren

Interne Mentor:
Voordelen: Kennis van de organisatie en laagdrempeligheid.
Nadelen: Mogelijke belangenverstrengeling en uitdagingen in vertrouwelijkheid.
Gebruik: Vaak ingezet voor onboarding, leren van vaardigheden en praktische vragen.

Externe Mentor:
Voordelen: Breder perspectief en geen onderdeel van interne systemen.
Nadelen: Hogere kosten, maar die moeten worden afgezet tegen mogelijke hogere opbrengsten.
Gebruik: Geschikt voor persoonlijke ontwikkelingsvragen, loopbaanontwikkeling en vertrouwelijke onderwerpen.

Mentoring voor meer professionaliteit

Mentoring is een waardevol instrument voor organisatieontwikkeling. Een zorgvuldige implementatie en keuze van de juiste mentor zijn essentieel voor het succes van het programma. Leidinggevenden en/of HR-adviseurs moeten zich bewust zijn van de verschillen tussen interne en externe mentoren en een strategie ontwikkelen die past bij de specifieke behoeften en doelen van hun organisatie.

Ervaring

Bij mentoring staat de groei en loopbaanontwikkeling van de mensen centraal. Het gaat er hierbij om dat iemand met meer ervaring, iemand met een juniorfunctie begeleidt. Leeftijd is hierbij niet relevant, de expertise en ervaring zijn daarentegen wel belangrijk. Mentoren dienen als klankbord en bieden passende ondersteuning op het gebied van organisatiedoelen, bedrijfscultuur, carrièreontwikkeling en zaken als de balans tussen werk en privé.

Een brede opleiding en ruim 40 jaar werkervaring bij overheid en bedrijfsleven zijn de basis van een goede mentor. Wij zijn van mening, dat je alleen dan op een verantwoorde manier ondernemers, managers, projectleiders en familiebedrijven kunt en mag begeleiden in hun ontwikkeling.

Ondernemers

Als ondernemer sta je dagelijks voor nieuwe uitdagingen. Wij ondersteunen daar waar nodig als het gaat om bijvoorbeeld leiderschapsstijl, personele zaken, organisatorische vraagstukken en persoonlijke ontwikkeling. Vaak ook het in balans brengen van de pijlers Werk, Privé en Persoonlijkheid.

Manager

De positie van een manager is een belangrijke factor in een organisatie. Het omgaan met de hoeveelheid aan verantwoordelijkheid, regeltaken, snelle oplossingen, mensen begeleiden ect. maakt het soms lastig. Regelmatig sparren met je mentor maakt je dan minder kwetsbaar, creëert overzicht en helpt bij de persoonlijke ontwikkeling.

Projectleiders

Realisatie van het project is het doel, maar de wijze waarop kan nogal eens verschillen. Veel projectleiders starten heel ambitieus, maar verliezen het overzicht door werkdruk en complexiteit. De ervaring van een mentor zorgt voor overzicht, rust en een soepele gang van zaken, waardoor er een goed resultaat wordt neergezet.

Futura Esperanza

Naast onze brede ervaring ondersteunen we de mensen ook met behulp van de door ons zelf ontwikkelde methode Futura Esperanza. Dit programma heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen als het gaat om bewustwording, balans, persoonlijke ontwikkeling en de omgang met sociale aspecten.