Bestuurlijk Jurisch Advies, principe verzoek overeenkomsten, aanbesteding, Bestuurlijk juridisch, vastgoed
Rentmeesterij, bodemonderzoek, bodemsanering, zakelijk recht vestiging, principeverzoek
Projectmenagement, bodemco├Ârdinator, overheden, realisatie
Grondverwerving, zakelijk recht vestiging, bedrijfsverplaatsing, woning aankoop, overheden, particulier
Onteigening, schadeloosstelling, BP procedure
Situatieschetsen, artist impression, oud en nieuwe situatie, principeverzoek

ZAALHEERSCHOP ADVIES

ZaalHeerschop Advies is een bestuurlijk juridisch adviesbureau, werkzaam op het terrein van privaat-en publiekrecht bij de relatie tussen overheid en burger. Met onze jarenlange ervaring zorgen wij voor een helder, realistisch en betaalbaar advies.

Bestuurlijk Juridisch Advies Bureau

Het adviesbureau is gespeciaiseerd in:

helder realistisch betaalbaar!